Showing all 6 results

Các món trà

Lemon Tea

89,000 

Các món trà

Matcha Tea

99,000 

Các món trà

Trà đào cam sả

115,000 

Các món trà

Strawberry Tea

119,000 

Các món trà

Apple Tea

125,000 

Các món trà

Fruit Tea

150,000