Showing all 9 results

LÀ CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG ĐƯỢC CHẾ BIẾN LÀ COFFEE.

35,000 

Coffee

CAPPUCINNO

65,000 
65,000 
75,000 
80,000 
85,000 
95,000 
99,000 
110,000