Showing all 4 results

Đồ uống đá xay

Việt Quất Đá Xay Tím Violet

100,000 

Đồ uống đá xay

Bơ Dâu Đá Xay

120,000 

Đồ uống đá xay

Dâu Tươi Đá Xay

135,000 

Đồ uống đá xay

Cherry Chocolate Đá Xay

180,000