Showing 13–24 of 29 results

Đồ uống đá xay

Việt Quất Đá Xay Tím Violet

100,000 
110,000 

Các món trà

Trà đào cam sả

115,000 

Các món trà

Strawberry Tea

119,000 

Đồ uống đá xay

Bơ Dâu Đá Xay

120,000 
120,000 

Các món trà

Apple Tea

125,000 

Bánh/Sandwich

Strawberry-Blueberry Pie

125,000 

Bánh/Sandwich

Sandwich Egg

130,000 

Đồ uống đá xay

Dâu Tươi Đá Xay

135,000 

Các món trà

Fruit Tea

150,000 

Bánh/Sandwich

Sandwich Fruit

150,000